.c.o.n.c.l.u.s.i.e.s.
in eenvoudige
V I S U A L I S A T I E S
 
 
Monitoring moving sculpture - concept in het proces werkend aan installatie = kader; vloerobject tijdens fixatie. Bevroren moment indirect vastgelegd via 'veiligheidscamera'