Plekken [ook bedoeld als situaties] [ook bedoeld als 'beweging'_movement in space] waarbij noodzaak te registreren, geluidopnamen te maken. Verstrijken van tijd, van licht, meomenten er uit lichten. Als autonoom filmbeeld in andere kontext plaatsen. Als geheel naar letterlijk andere locatie te verplaatsen.
 
   
     
 
videofilmregistratie MONITORING TRAVEL IN SPACE concept voor installatie = in .P.R.O.C.E.SS. Atelier anno april 2011 week 15&16; ook 'testing' NOISE WITH DISTURBANCE. mtHg.©.hooghwinkel
 
 
Monitoring moving sculpture - concept in het proces werkend aan installatie = kader; de benen vormen samen met het vloerobject het 'beeld' tijdens bevroren moment indirect vastgelegd via een 'veiligheidscamera' = wat mij betreft pure poezie.

 
     
 

---> Eeerste deel van STADIA : B E T O N N E N

_

Stadia:

Installatie met compilatie van korte filmpjes in kast _ waaronder: Beton, takken en Grafische Stilte
 
     
     
 
.S.O.P._