Plekken [ook bedoeld als situaties] waarbij noodzaak te registreren afbakenen verstrijken van tijd, van licht, meomenten er uit lichten. Als autonoom filmbeeld in andere kontext plaatsen
 
     
 

---> BLUE PREMISES
tracing spot in place

_

ooit: Dansschool De Kruijff